General Data Protection (GDPR)

Zeniorbemanning lagrar följande uppgifter om dig som kund:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-post
 • I förekommande fall (RUT oc ROT) personnummer och fastighetsbeteckning/BRF/organisationsnummer
 • Samt vilken typ av arbete vi utför eller utfört hos er

De uppgifter vi sparar för våra seniorer är:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • Vad som är huvudsakliga arbetsområden

Hur uppgifterna sparas och lagras:

Samtliga uppgifter sparas i ett internt system och är ej lagrade i molnet. Systemet är skyddat av lösenord och brandvägg för att vara säker mot intrång.

Vi raderar dina uppgifter när du inte längre jobbar hos oss eller inte längre är kund.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Lotta Arenvall Hallbom
070-378 44 22
lotta@zeniorbemanning.se